Search form

LINJIILA LUUKA 1:66

66Kala nanuɗo ɗun miijii e ɓernde mun, wi'i: «Ko honɗun oo boobo laatotoo?» Tawi bawgal Joomiraaɗo on no wondi e makko.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index