Search form

LINJIILA LUUKA 10:21

Fii Weltaare Iisaa nden

(Mat. 11.25-27, 13.16-17)

21Ko e on saa'i ɗon tigi, Iisaa heɓi weltaare fota immorde e *Ruuhu Seniiɗo on, o wi'i: «Mi yettii ma yo Baaba, Jom leydi e kammu, fii koo ko wirnanɗaa ɗun ɓen faamuɓe e ɓee gandiɗuɓe, feɲɲinanɗaa ɗun ɓee fayɓe. Hiiyii, ko fii ko ɗun wonnoo yiɗi maa on yo Baaba.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index