Search form

LINJIILA LUUKA 11:1

Fii no Taalibaaɓe ɓen Haani Tororde Alla

(Mat. 6.9-13, 7.7-11)

1Ɲande goo tawi Iisaa no toraade Alla nokku goo. Ɓay o gaynii toraade, goɗɗo e taalibaaɓe makko ɓen wi'i mo: «Koohoojo, tindinee men no torortee wano Yaayaa tindinirnoo non taalibaaɓe mun ɓen.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index