Search form

LINJIILA LUUKA 20:42-43

42-43Daawuuda tigi no holli ka Zabuura wonde:

‹Joomiraaɗo on daalani Joomi an on:

Jooɗor ka sengo an ɲaamo

haa mi waɗa ayɓe maa ɓen ka ley teppe maa.›

44«Daawuuda tigi wi'ii Almasiihu on ‹Joomi›, haray ko honno non Almasiihu on woniri jurriya makko?»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index