Search form

LINJIILA LUUKA 3:1

Fii Waaju Yaayaa ngun

(Mat. 3.1-12; Mrk. 1.1-8; Yhn. 1.19-28)

1Ka laamu Tibariiyu heɓi duuɓi sappoo e jowi ɗon, ɗun ko lanɗo mawɗo Roomu on, fewndo onsay hari ko Pilaatu Pontii woni lanɗo diiwal Yahuuda ngal, tawi ko *Heroodu laamii diiwal Jaliilu ngal, tawi ko Filiipu miɲɲiraawo makko on kadi laamii ɗee leyɗe ɗoo, ɗun ko Ituuriiya e Taraahuuniti, tawi ko Lisaaniiyu laamii diiwal Abiliiya ngal,

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index