Search form

LINJIILA LUUKA 5:17

Fii no Iisaa Imminiri Maaya-Ɓanduujo

(Mat. 9.1-8; Mrk. 2.1-12)

17Ɲande goo tawi Iisaa no jannude. Hari *Fariisiyaaɓe e jannooɓe fii Sariya on no jooɗii ɗon, hiɓe iwri e koɗooli diiwal Jaliilu ngal fow e diiwal Yahuuda ngal e ka saare Yerusalaam. Tawi bawgal Joomiraaɗo on no wondi e makko no o ɲawndira.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index