Search form

LINJIILA MARKUUSA 1:1

Fii Waaju Annabi Yaayaa ngun

(Mat. 3.1-12; Luk. 3.1-18; Yhn. 1.19-28)

1Ko fuɗɗoode Kibaaru Moƴƴo Iisaa Almasiihu, *Ɓiɗɗo Alla on, nii.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index