Search form

LINJIILA MARKUUSA 1:40

Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan

(Mat. 8.1-4; Luk. 5.12-16)

40Onsay mo ɗamajan ari e makko, jiccii, jeeji mo, wi'i: «Si hiɗon yiɗi, hiɗon waawi lan sellinde, mi laaɓa.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index