Search form

LINJIILA MATTA 26:1

Fii no Hooreeɓe Diina ɓen Haldiri Janfagol Iisaa

(Mrk. 14.1-2; Luk. 22.1-2; Yhn. 11.45-53)

1Ɓay wonii Iisaa gaynii ɗin yewtereeji fow, o wi'i taalibaaɓe makko ɓen:

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index