Search form

LINJIILA MATTA 26:57

Fii no Iisaa Addiraa Yeeso Hooreeɓe Diina ɓen

(Mrk. 14.53-65; Luk. 22.54, 22.63-71; Yhn. 18.12-14, 19-24)

57Onsay nanguɓe Iisaa ɓen naɓi mo ka yottinoowo mawɗo sadaka on, ɗun ko Qayaafa, ka jannooɓe fii Sariya on e mawɓe ɓen mottondiri ɗon.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index