Search form

LINJIILA MATTA 27:11

Fii no Pilaatu Landori Iisaa

(Mrk. 15.2-15; Luk. 23.2-5, 13-25; Yhn. 18.29-40)

11Ɓay wonii Iisaa ɓannaama yeeso hooreejo diiwal ngal, kanko hooreejo on o landii mo, o wi'i: «Hara ko an woni lanɗo Yahuudiyanke'en?»

Iisaa jaabii mo: «Ko wano wi'irɗaa non.»

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index