Search form

LINJIILA MATTA 27:57

Fii no Iisaa Surriraa

(Mrk. 15.42-47; Luk. 23.50-56; Yhn. 19.38-42)

57Ɓay niɓɓii, aaden alɗuɗo, wi'eteeɗo Yuusufu jeyaaɗo Raamati ari, tawi on kadi ko taalibaajo Iisaa.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index