Search form

LINJIILA MATTA 3:11

11«Min ko ndiyan mi woni on lootirde maande tuubuubuyee. Kono on aroyoowo ɓaawo an no ɓuri lan doole, awa kadi mi hewtaa hay solugol paɗe makko ɗen. On non ko *Ruuhu Seniiɗo on e yiite o lootirta on.

Version Pular Fuuta-Jallon

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible

More Info | Version Index