Search form

Slənə 18:2

2Makə mbu'i ci, kə guŋəgərə tii da əndə'i əndə Yahuda ətə ɗii ləməkii Akila. Əndə Puntu nə ci. Mata'avəmə ci makə shi ci aa dəvə aa vəra tii da minaakii Pərisəkila. Kə ma'ya tii də Rooma anə hanyinə ŋga Italiya acii kə bii ŋwaŋwə Kalawudiyu oo'i, *Yahudiinə patə, wa təya maɗəgi asəkə vəranəkii. Ci ɗii gi tii aa Koorintiya. Bulusə a dzə ka nəhəpaanə tə tii.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index