Search form

Slənə 6:5

5Ma sətə bii masləkee ənja, kə kaɗeesəkə ka ənji nə'unə patə. Wata təya taɗə tə Sətəfanu, acii ma ca, əndə vii gooŋga nə ci ka shaŋə, manakii də Malaaɓa Ma'yanə əsə. Təya taɗə əsə tə Filibusə da Pərəkwara da Nikanoorə da Timoonə da Parəmina da Nikoolawusə əndə Antakiya, əndətə shi a dəməgərə aagi diina ŋga Yahudiinə.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index