Search form

Slənə 7:43

43Kə ŋgiruunə kuvə sləmə goonə *Malookə

da uuləmə goonə ətə pusha tikisa, waatoo Ramfa.

Ma təya, uuləmənyiitə ɗaaɗii unə koona paslə tə tii.

Acii ha'ə, ka paləgərənə nə nyi duunə aa taŋəgi Babila.’ ”

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index