Search form

Slənə 8:1

1Ma Sawulə, kə luuvə ci ɓələnə tə Sətəfanu.

Ciɓənə ŋga ənji nə'unə acii Sawulə

Ma uusərakii, kə lii ŋgəra'wə tə ənji nə'unə tə Yeesu də Urusaliima ka shaŋə. Təya yiigəɗəgi patə aanə hanyinə ŋga Yahudiya i *Samariya. See masləkee ənji tanə mbəɗaanə davə.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index