Search form

Slənə 9:34

34Əŋki Piita ka ci, “Ayiniya, kə mbəɗəpaa Yeesu *Aləmasiihu də hə. Maɗətə, ha fuuɗətə ha ŋga baanaaku.” Wata həryatə ca maɗətə.

Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

©1999 Wycliffe Bible Translators

More Info | Version Index