Search form

Yoan ma Peba 1:3

3God komkesa gasa atobarkinonj re onggɨt Yɨtkakɨm pɨlkena. Sɨ onggɨt Yɨtkak kesa makwa ngai yɨpa gasa aukonj rɨnsim re otobarki wekeny.