Search form

Yoan ma Peba 1:48

48Seg Natanael Yesund yerkitonj da, “Man nangga wumɨr kae odede nomnyɨt?” Ɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Kon naska nata yɨr mongen re man pig wul wɨrand mɨbnyɨt. Ɨ ɨngkena ket Pilip men ara memok.”