Search form

Yoan ma Peba 12:31

31Sɨ yu ɨte re onggɨt gowukoyɨm b'ɨsagɨka wɨn e. Sɨ yu Godte onggɨt gowukoyɨmna wɨp iyoi rɨga, Satanand b'ɨtɨskanjis bau wa.