Search form

Yoan ma Peba 14:7

7Rada wɨn kea Kornɨm wumɨr aukindam, sɨ wɨn kea Kor B'uɨm daka kwa wumɨr aindam. Sɨ otade im wɨn Tinɨm wumɨr aukindam ɨ wɨn kea Tin yɨr yongenenyɨma.”