Search form

Yoan ma Peba 15:14

14Sɨ ra wɨn Koina b'ingawa yɨt yɨmta tundokindam, wɨn re kea Kor rɨgawar im.