Search form

Yoan ma Peba 15:9

9Ɨ Koda kwa ɨja ima wen singi eyeninyɨn rɨja e re Kor B'u Ken singi niyeny. Sɨ wɨn b'ogla Koina singi b'iyena mɨlend tuwenyɨt.