Search form

Yoan ma Peba 16:16

Gar Kopa kak ke B'ogɨl Sam

16“Ɨ Kon ma pɨn im wen terarinyɨn, onggɨt sobijog wɨnɨnd wɨn ma ɨta yɨr notngya. Ajɨ onggɨt wɨn kak ke ɨta kwa yɨr notngya dem.”