Search form

Yoan ma Peba 16:26

26Ɨ onggɨt bibɨrɨnd wɨn opima Koina nyɨwɨnd erkenya. Ajɨ Kon ma odede ma nindenyɨn da Konte Kor B'und erkenyɨn wa gatabɨnd.