Search form

Yoan ma Peba 16:5

5Yu Kon neken Ti pɨlwa e yet re Ken nɨtmɨkitonj. Sɨ wa wɨngɨrɨnd makwa yɨpa rɨgat Ken ke nerkis da, ‘Rɨtama Man meket?’