Search form

Yoan ma Peba 17:15

15Kon ma nok ma merkisɨn da Man ten temjinyɨt onggɨt gowukoi ke, ajɨ nok ma da Man ten yɨrgong tamnɨkeneninyɨt negɨrjog rɨga Satanam pɨlke.