Search form

Yoan ma Peba 19:25

25Ɨ Yesu ma wul b'agbag wusɨnd kea onyiti wekenonj dɨkɨnd Ti mog Mariya ɨ Ti kom mog ɨ Klopamna kongga Mariya ɨ dɨde Magdala tunggam Mariya.