Search form

Yoan ma Peba 19:33

33Ɨ re ton Yesum pɨlwa tuwonj, ton kea yɨr yongo da Ton re kea uj yokas. Sɨ ton maka Tin selkak yonygɨko.