Search form

Yoan ma Peba 20:14

14Ɨ onggɨt yɨt seg ke Mariya kak wa ɨtaingitonj dɨde Yesund dɨkɨnda onyiti yɨr yongonj. Ajɨ ton maka yongwatonj da Yesute.