Search form

Yoan ma Peba 21:10

10Ɨ Yesu ten amninonj da, “Nɨnda kabum teyinam rɨna re wɨn otade ewɨkindam!”