Search form

Yoan ma Peba 3:4

4Ɨ Nikodemo daka Yesund yerkitonj da, “Sɨ rɨdede e kwa rɨgajog tukenj? Rɨrɨr e ton ti mogɨmna kom bora wa b'ɨtgar, ɨ ket tukenj?”