Search form

Yoan ma Peba 4:17

17Ɨ ket onggɨt konggat yɨsmonggawonj da, “Kor awɨr e leo.” Seg Yesu tin womnonj da, “Sɨ ɨmɨnjog na man minjɨt da kor awɨr e leo.