Search form

Yoan ma Peba 4:32

32Ajɨ Yesu ten amninonj da, “Kor ɨta owou owowɨm rɨnsim re wɨn ma wumɨr im.”