Search form

Yoan ma Peba 4:6

6Ɨ demb de kea Yakobɨmna euki nyɨkip yɨbnonj. Ɨ Yesu nya pɨnpɨn ɨmaeni map jɨ yarɨm awonj. Sɨ re Ton onggɨt nyɨkip wusɨnd ɨsamlitonj, kea ket lomtɨk awonj.