Search form

Yoan ma Peba 4:7

7Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket yɨpa Samariya tunggam kongga tikonj nyɨ iskam. Sɨ Yesu ket tin womnonj da, “Be ngai onayam nyɨ nokae!”