Search form

Yoan ma Peba 5:1

Kopa Rɨga Ɨsakendam Betsaida Kipɨnd

1Ɨ onggɨt kak ke re ket Ju rɨga waina diyamdiyam wɨn awonj, Yesu Yerusalem taun wa yikonj.