Search form

Yoan ma Peba 7:11

11Sɨ demb de onggɨtyam Dikaramet Diyamdiyam Wɨn natemb Ju rɨgap Yesund oraka yiyeno dɨde ket erkena yiyeno da, “Rote jɨ onggɨtyam Rɨga?”