Search form

Yoan ma Peba 7:27

27Ajɨ men wumɨr im da ra Keriso ik, makwa ɨta yete wumɨr okas rɨngkae jɨ Ton ik. Ajɨ ɨtemb re Rɨga men wumɨr im da ɨngkae ikonj.”