Search form

Yoan ma Peba 7:34

34Sɨ wɨn ɨta Ken oraka nitiyenya dem ajɨ wɨn ma ɨta Ken notɨdarya dem. Ɨ dɨde kwa wɨn ma rɨrɨr im menonɨm rokate ra Kon nɨtɨbnyɨn dem.”