Search form

Yoan ma Peba 9:34

34Seg ton ket tin yɨsmonggawo da, “Man kupka negɨr mɨle nat ukendot. Sɨ man sɨn nouyaeninyɨt-a?” Ɨ ton ket tin yeaukeno bau wa.