Search form

Yoan ma Peba 9:6

6Onggɨtyam yɨt seg ke Yesu auya b'ɨskonj gou wa dɨde ket onggɨtyam auya ke pam yomnɨkonj. Seg ket Yesu onggɨtyam pam ke onggɨt rɨga ma yɨrkɨp esnɨkonj.