Search form

Luk ma Peba 10:9

9Ɨ kopa ke rɨga tesagɨkenindam demb de onggɨt taun nata, ɨ ten yɨt tamnenindam da, ‘God ma pumb tungg re kea wa wus nate ainy’.