Search form

Luk ma Peba 12:38

38Ton re b'ogɨl omni wɨko rɨga im yena ra yonggyam odede mɨlend tadariny, ra ton tɨtenj mɨnda sɨ gɨepɨnd o mɨnda sɨdɨrɨnd.