Search form

Luk ma Peba 12:59

59Sɨ Kon men motɨnyɨn da sɨ man ma ɨta sɨbɨbmet ke topenjɨt, ajɨ ɨdenata ra man kikitumjog wulkɨp oramisɨt sɨbɨbmet mɨra undwatam.”