Search form

Luk ma Peba 16:17

17Ajɨ ɨtemb re wewa e wub ake gou b'eomnenam, ajɨ gog yɨtɨm pɨlke makwa ɨta yɨpa ɨrɨki o yɨpa ɨrɨki mal b'eteomneny, ɨtemb re bebɨg e.