Search form

Luk ma Peba 17:35

35Ɨ kwa ra nɨmog kongga yɨpand sana ɨkmɨkand tebnya dem, God yɨpand ɨta wii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama tɨrar dem.”