Search form

Luk ma Peba 19:21

21Mop nokɨp kon men moga na muwadenenond, nokɨm da man re wɨp ɨnggrawa kesa rɨga et. Sɨ man jabajaba im gasa emdeneninyɨt nangga na re man maka aramkinot, dɨde man erngokeneninyɨt nangga na re man maka esinot.’