Search form

Luk ma Peba 19:25

25Sɨ ton ket towa yonggyamɨnd yomno da, ‘Yonggyam! Ton re opima ti awaminy ti ten (10) gold koin.’